• header
  • header

Uwaga! To jest archiwalna kopia serwisu OKiS | Przejdź do aktualnej wersji -> www.okis.pl

Aktualności

Kliknij aby powiększyć

WYSTAWA TOMASZA WOLAKA "DAISY. DOLNY ŚLĄSK PEŁEN HISTORII

Na ZAMKU KSIĄŻ w okolicach pięknego miasta Wałbrzych można oglądać wystawę, którą przygotował Tomasz Wolak. "Dolny Śląsk pełen historii" to fotograficzna opowieść pełna zdjęć z produkcji filmów o Księżnej Daisy i niezwykłych miejscach regionu funkcjonuje Hotel Zamek na Skale. Zapraszamy w podróż razem z patronami medialnymi wystawy TVP Wrocław i FAKTY WROCŁAW oraz magazynem Wrocławianin

„MIŁOSZ POETYCKI I KOMIKSOWY” - WYSTAWA POKONKURSOWA

do 31 stycznia 2012, Wrocław
Galeria Dolnośląskiego Centrum Informacji Kulturalnej OKiS
Rynek-Ratusz 24

 W dniach 1 - 29 lutego 2012 w Galerii Dolno??l�?skiego Centrum Informacji Kulturalnej OKiS mo??na ogl�?da�? wystaw�? prac konkursowych "MI?�OSZ POETYCKI I KOMIKSOWY"

Wernisa?? - 1 grudnia  2011, o godzinie 16.00 

16 prac jest efektem ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez O??rodek Kultury i Sztuki. Najlepsza, autorstwa Romana Gajewskiego, znalaz??a si�? na ok??adce grudniowego miesi�?cznika „Odra”. W Galerii DCIK zobaczymy tak??e inne rysunkowe interpretacje dzie?? i biografii autora Zniewolonego umys??u.  

16 prac jest efektem ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez O??rodek Kultury i Sztuki. Najlepsza, autorstwa Romana Gajewskiego, znajdzie si�? na ok??adce grudniowego miesi�?cznika „Odra”. W Galerii DCIK zobaczymy tak??e inne rysunkowe interpretacje dzie?? i biografii autora Zniewolonego umys??u. 

–Prezentowane prace s�? bardzo ró??norodne – mówi Adam Piwek, koordynator projektu. – Cz�???�? prac w dotyczy poszczególne etapy z ??ycia noblisty, inne nawi�?zuj�? do jego twórczo??ci. Wykonane s�? ró??nymi technikami, czasami bardzo lu??no zwi�?zanymi z komiksem. Termin wystawy nie jest przypadkowy. Pocz�?tek grudnia to we Wroc??awiu okres szczególnie zwi�?zany z ksi�???kami. W dniu wernisa??u rozpoczynaj�? si�? Wroc??awskie Promocje Drobnych Ksi�???ek. Ich uczestników, w??ród których s�? tak??e osoby spoza regionu, pragniemy zainteresowa�? interdyscyplinarnymi efektami naszego projektu.

Wyj�?tkowe b�?d�? tak??e ok??adki grudniowego miesi�?cznika „Odra”. Na tytu??owej widnie�? b�?dzie praca Romana Gajewskiego, który zwyci�???y?? w komiksowych zmaganiach. Na tylnej znajdzie si�? z kolei jedna z trzech nagród II stopnia autorstwa Alana Weisa oraz Aleksandry B??�?dowskiej.

Konkurs i wystawa s�? cz�???ci�? projektu „Mi??osz poetycki i komiksowy: Odra pe??na Mi??osza” finansowanego ze ??rodków Samorz�?du Województwa Dolno??l�?skiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Program MI?�OSZ 2011 Promesa. Wi�?cej informacji na Facebooku – Mi??osz komiksowy oraz na www.milosz.okis.pl

Kliknij aby powiększyć

KRYSTYNA PROŃKO - KONCERT KOLĘD I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH

7 stycznia 2012, godz. 19.30, Wrocław, Bazylika św. Elżbiety

Zgodnie z corocznym zwyczajem, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu organizuje na początku nowego roku – 7 stycznia 2012 – w Bazylice Garnizonowej pw. św. Elżbiety KONCERT KOLĘD, tym razem z udziałem Krystyny Prońko. 

Krystyna Prońko z towarzyszeniem: 
Pawła Serafińskiego - organy Hammonda 
Kuby Raczyńskiego - saksofony

Tradycja koncertów kolędowych, organizowanych przez Ośrodek Kultury i Sztuki każdorazowo we wrocławskiej Bazylice Garnizonowej, jest długa, bo sięga 2000 roku. Do tej pory wystąpili, m.in.: Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, artystka krakowskiej Piwnicy pod Baranami – Anna Szałapak, zespół wokalny – Affabre Concinui, ukraiński zespół Tercja Pikardyjska, Mieczysław Szcześniak, Andrzej Sikorowski z zespołu Pod Budą z córką Mają, dziecięcy zespół Arka Noego, Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego z solistami oraz zespół Golec uOrkiestra.

Nigdy dotąd nie zawiodła nas publiczność. Mimo różnych warunków pogodowych, bez względu na śnieg czy mróz, zawsze szczelnie wypełniała ławki i boczne nawy świątyni, która – szczęśliwie dla wszystkich – od trzech lat jest ogrzewana. Jako organizatorów cieszy nas niezmiernie fakt, iż wśród dorosłych i dzieci obecnych na koncertach panuje radosna atmosfera, a publiczność często zaczyna kolędować wraz z wykonawcami. Wyjątkowej magii przydaje kościołowi jego wystrój. Dzięki życzliwości sponsorów, w tym głównie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska, wszystkich zdaje się otulać zapach choinek i blask zapalonych lampek oraz świec, wdzięcznie nastrajając do noworocznej zadumy, której towarzyszy podziw dla polskiej tradycji.

Bilety do nabycia:
- Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej OKiS
- na godzinę przed koncertem

Przedsprzedaż biletów 
na koncert Krystyny Prońko 
została zakończona.
Sprzedaż w dniu koncertu w Kościele Garnizonowym od godziny 18:00

Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Koncert pod honorowym patronatem Ks. Abp. Mariana Gołębiewskiego - Metropolity Wrocławskiego
Mecenat nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Kliknij aby powiększyć

W STYCZNIOWYM NUMERZE MIESIĘCZNIKA „ODRA”:

SZYMBORSKA: Wzajemność • FIEDOR o sytuacji w gospodarce
O wojowaniu i zamachach u MACHIAVELLEGO i MALAPARTEGO
O czasopismach i portalach: NASIŁOWSKA, JAGIEŁŁO, ORLIŃSKI
KULISY POPSKANDALI • ŚWIETLICKI • POULET: Świadomość krytyczna
VENCLOVA Wiersze • CZERNIAWSKI, SLASKA: Proza • 8 Arkusz

W Dolnośląskim Centrum Informacji Kulturalnej ODRĘ można nabyć w promocyjnej cenie 8 zł. Archiwalne numery miesięcznika w cenie 5 zł.

Kliknij aby powiększyć

MAGICZNY WROCŁAW - WYSTAWA FOTOGRAFII BOGDANA KONOPKI

1 czerwca – 2 września 2012
Stary Ratusz we Wrocławiu – oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia
Wystawę przedłużono do 2 września.

Specjalnie na wystawę MAGICZNY WROCŁAW” Bogdan Konopka przygotował niepokazywane wcześniej we Wrocławiu fotografię z cyklu poświęconego stolicy Dolnego Śląska. Ponieważ najchętniej fotografuje tkankę miejską od początku swojej działalności konsekwentnie zapisuje na kliszy atmosferę i wygląd Wrocławia, z którym jest szczególnie związany. Przez lata fotografie z tego cyklu nie mogły ujrzeć światła dziennego, ponieważ nie sprzyjał temu klimat polityczny tamtych czasów. Dopiero po ich wystawieniu – w Angers we Francji w roku 1991 – „Le Monde” uznał je za rewelację.

Prezentowany cykl prac („Magiczny Wrocław”) powstawał w latach 1978 – 1988, jeszcze przed emigracją fotografa do Francji, częściowo kontynuowany był w latach 90., wreszcie dopełniony dopiero aktualnie, w 2012 roku, z okazji wystawy we wrocławskim Ratuszu. Jest to cykl eksponujący charakterystyczny dla autora motyw miejskiego, niszczejącego, i zwykle bez obecności ludzi, krajobrazu – cykl oddający w swoiście onirycznym sztafażu, nostalgicznym klimacie, obrazy w większości rejestrowane w początkach twórczości Konopki i dopiero teraz przypomniane – a spointowane kilkunastoma współcześnie wykonanymi pracami. 
Te zdjęcia są w większości zapisami wyobrażeń, wspomnień i przeżyć artysty, który tu – w młodości chmurnej i durnej – ćwiczył swoją wrażliwość i pragnienia wolności. Gdy Konopka zapragnął odtworzyć te miejsca, które onegdaj (w latach 80.) były intrygujące szczególną atmosferą i wyraźne w swej zwierciadlanej oczywistości, zapamiętanego, szarego ruinami powojennych zniszczeń i socjalistycznej rzeczywistość PRL -u, miasta – to okazało się, że tych miejsc już nie ma, że teraz stoją tu tylko błyszczące „pomniki” kapitalizmu: banki, galerie handlowe, pysznią się wielkie płachty reklam konsumpcjonizmu. Dlatego Konopka łapie teraz tylko odbicia, tylko szuka dawnego obrazu w refleksach odbić lustrzanych, w oknach wystawowych, w szklanych elewacjach biur i pasaży.

 

Bogdan Konopka (ur. 1953) w ocenie krytyków i miłośników fotografii uznawany jest za jednego z najważniejszych europejskich artystów-fotografików ostatnich lat. Do 1989 roku związanym  z Wrocławiem, gdzie żył i tworzył. Dodatkowo jest jednym z głównych twórców (poza Jerzym Olkiem) fotografii elementarnej, której program współtworzył w latach 1982 - 1985 przy Galerii Foto-Medium-Art we Wrocławiu (obecnie Dolnośląskie Centrum Fotografii Domek Romański). Tworzy od połowy lat 70. i jako jeden z nielicznych polskich artystów, zrobił międzynarodową karierę. Obecnie mieszka w Paryżu, gdzie zdobył sławę jako autor głośnych albumów m.in.
o Paryżu i Lyonie.
Był laureatem Grand Prix de la Ville de Vevey w Europejskim Konkursie Fotografii (1998). Został stypendystą Pro Helvetia (Szwajcaria 1993 r.), miasta Paryż (1994 r.), Ambasady Francuskiej w Pekinie (2005 r.), Instytutu Kultury Francuskiej w Rumunii oraz na Białorusi (w latach 2000 i 2004).
Autor ekspozycji „Szary Paryż" (2000 r.) w Instytucie Polskim w Paryżu i wielu galeriach w Polsce i na świecie oraz „Miasto niewidzialne" (2003 r.) w centrum Pompidou. Na stale współpracuje z polskim pismami o sztuce „Format" i „Kwartalnik Fotografia".


 

Wystawie towarzyszy katalog zaprojektowany przez Monikę Aleksandrowicz do   którego tekst napisał Andrzej Saj, wydany przez Ośrodek Kultury i Sztuki we     Wrocławiu.

Wystawa oraz katalog współfinansowane są ze środków Samorządu Województwa    Dolnośląskiego i Samorządu Miasta Wrocławia.

Wystawa została zorganizowana w ramach obchodów 65-lecia Okręgu Dolnośląskiego ZPAF.


 

Wernisaż odbył się 1 czerwca godz. 18.00.Kurator wystawy: 
Anna Kania
Mecenat: 
Rafał Jurkowlaniec – Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Dolnośląski Festiwal Artystyczny: dyrektor: Bronisław Kowalewski, koordynator: Agnieszka Chodysz

Współorganizatorzy: Muzeum Miejskie Wrocławia, Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach,Stanisława Zacharko-Łagowska

Patroni medialni: Pismo Artystyczne, Art Journal, Miesięcznik Monthly

Patroni: Wrocławska Szkoła Fotografii AFA, Prywatne Policealne Studium Fotograficzne PHO-BOS, PIAST 

 

Kliknij aby powiększyć

Dołącz do Grupy Teatralnej NOVI!
Casting we Wrocławiu

25 stycznia 2014
Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży,
ul. Kołłątaja 20, Wrocław


Jeśli masz między 18 a 21 lat, mieszkasz we Wrocławiu lub okolicach, fascynuje Cię teatr, śpiew, taniec, film, jeżeli uważasz że masz talent wokalny lub aktorski, czujesz w sobie żyłkę artysty, słyszysz wołanie sceny, ten casting jest właśnie dla Ciebie!

Nie wymagamy od Ciebie doświadczenia scenicznego, choć może być Ci pomocne. Dla nas wystarczy pasja!

 

Casting do Grupy Teatralnej NOVI
przygotowującej i realizującej spektakle teatralne!

już 25 stycznia 2014

w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży, ul. Kołłątaja 20, Wrocław

 

Zarejestruj się już dziś
 przesyłając formularz zgłoszeniowyna adres casting@okis.pl
Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacja regulaminu
Rejestracja do 23 stycznia 2014

 

Zyskujesz pewność udziału w castingu i indywidualną godzinę przesłuchania niezależnie od ilości osób chętnych do udziału w dniu castingu, bez czekania i nerwów. Rejestracja on-line tylko do 20.01.2014. Więcej informacji o Grupie Teatralnej NOVI, szczegóły i regulamin castingu znajdziesz na www.okis.pl

 

Z Grupą Teatralną NOVI będziesz mógł się stale rozwijać. W programie znajdziesz między innymi warsztaty z zakresu podstawy gry aktorskiej, ćwiczeń dramowych, etiudy, pracy z tekstem, dykcji, emisji wokalnej, świadomości ciała, pantomimy i układów choreograficznych oraz występy w spektaklach wystawianych na scenach profesjonalnych teatrów. 

 

Organizatorem Castingu do Grupy Teatralnej NOVI jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu na zlecenie Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży, organu prowadzącego Grupę Teatralną NOVI.

 

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA ON-LINE?
1. Pobierz formularz zgłoszeniowy pdf i zapisz go na dysku lokalnym Twojego komputera.
2. Otwórz plik NOVI_formularz-zgłoszeniowy.pdf i wypełnij pola formularza.
3. Zapisz wypełniony formularz pdf wpisując jako nazwę Twoje imię i nazwisko (np. Jan Kowalski_NOVI_formularz-zgłoszeniowy.pdf).
4. Wyślij na adres casting@okis.pl swój e-mail z trzema załącznikami: wypełnionym formularzem zgłoszeniowym pdf oraz 2 fotografiami.
5. Oczekuj na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 

 Formularz i regulamin tutaj

 

Kontakt:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Paweł Przybylski
casting@okis.pl

 

Materiały prasowe

 

 

Kliknij aby powiększyć

XXVI Festiwal Maj Z Muzyką Dawną 2017

11-28 maja 2017 r.
Wrocław, Ząbkowice Śląskie, Lądek-Zdrój, Jelenia Góra, Radków, Bielawa, Kłodzko, Strzegom

 

 

Międzynarodowy Festiwal Maj z Muzyką Dawną to jedyne tego typu wydarzenie kulturalne w zachodniej Polsce, organizowane co roku od 1992. Festiwal zajmuje się promocją Muzyki Dawnej od średniowiecza do baroku wykonywanej według oryginalnych tabulatur i partytur na oryginalnych, bądź na kopiach instrumentów pochodzących z epoki.

Założeniem Festiwalu jest promocja zespołów dziecięcych i młodzieżowych, jak i studenckich, wykonujących powyższe rodzaje muzyki. Koncerty odbywają się w miejscach związanych kulturowo z wykonywaną muzyką, dzięki czemu melomani mają możliwość odbycia swoistej podróży wehikułem czasu podziwiając szczegóły architektoniczne i odkrywając muzyczne piękno epoki. Na Festiwalu występują także polskie i zagraniczne zespoły profesjonalne, wykonujące muzykę dawną, złożone z muzyków o dużym dorobku wykonawczym.

Głównymi organizatorami projektu są: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS) – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Akademickie Stowarzyszenie Kultury "Wagant".

Współorganizatorem tegorocznej edycji Festiwalu jest Narodowe Forum Muzyki.

 

PROGRAM:

 

11 maja 2017, czwartek, godz. 20.00
NFM we Wrocławiu, Sala Czerwona
L. NOWAK harfa K. CZOPKA harfa
POLSKA FILHARMONIA KAMERALNA SOPOT
A. KOSENDIAK dyrygent
W programie utwory G.Ch. Wagenseila,
G.F. Haendla, J. Haydna

Bilety: 20 zł normalny, 10 zł ulgowy (uczniowie, studenci, seniorzy)
Bilety do nabycia w kasach Narodowego Forum Muzyki


12 maja 2017, piątek, godz. 19.00
Stary Klasztor, Wrocław
K. THOMAS sopran T. CZECHAK lutnia
D. JAKUBOWSKI poezja i prowadzenie
Williama Szekspira muzyczny bankiet

Bilety: 20 zł normalny, 5 zł ulgowy (seniorzy), uczniowie i studenci – wstęp wolny
Bilety do nabycia w Dolnośląskim Centrum Informacji Kulturalnej OKiS (Rynek-Ratusz 24) oraz na miejscu godzinę przed koncertem


12 maja 2017, piątek, godz. 18.30
kościół św. Jadwigi, Ząbkowice Śląskie
ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ TIBORYUS
R. DEMBIŃSKI kierownictwo muzyczne
Muzyka renesansu

Wstęp wolny


13 maja 2017, sobota, godz. 17.00
kościół Narodzenia NMP, Lądek-Zdrój
ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ TIBORYUS
R. DEMBIŃSKI kierownictwo muzyczne
Muzyka renesansu

Wstęp wolny


14 maja 2017, niedziela, godz. 18.00
kościół św. Doroty, Radków
ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ TIBORYUS
R. DEMBIŃSKI kierownictwo muzyczne
Muzyka renesansu

Wstęp wolny


14 maja 2017, niedziela, godz. 10.30
Filharmonia Dolnośląska, Jelenia Góra
S. DRAGAN skrzypce L. NOWAK harfa
ORKIESTRA FILHARMONII DOLNOŚLĄSKIEJ
A. KOZA dyrygent
W programie utwory A. Vivaldiego, N. Paganiniego, G.Ch. Wagenseila, W.A. Mozarta

Bilety: dorosły - 15 zł, dziecko - 10 zł, dostępne w kasach Filharmonii Dolnośląskiej


14 maja 2017, niedziela, godz. 16.00
Klub Muzyki i Literatury, Wrocław
MAREK DYŻEWSKI
wykład Hildegarda von Bingen i jej głos słany ku niebu

Wstęp wolny


18 maja 2017, czwartek, godz. 19.00
Sala Wielka Ratusza, Wrocław
ZESPÓŁ MUSICA PER GAUDIUM (CZECHY)
Muzyka w labiryncie czasu

Wstęp wolny


19 maja 2017, piątek, godz. 19.00
Oratorium Marianum, Wrocław
J. PIETRZAK skrzypce
A. RUPOCIŃSKA klawesyn
Sonaty Jana Sebastiana Bacha

Wstęp wolny


20 maja 2017, sobota, godz. 19.00
kościół śś. Piotra i Pawła, Wrocław
J. KOWALSKI I KLUB ŚWIĘTEGO LUDWIKA
Parthenomelica czyli pienia staropolskie
o Najświętszej Pannie

Bilety: 10 zł normalny, 5 zł ulgowy (seniorzy), uczniowie i studenci – wstęp wolny
Bilety do nabycia w Dolnośląskim Centrum Informacji Kulturalnej OKiS (Rynek-Ratusz 24) oraz na miejscu godzinę przed koncertem


20 maja 2017, sobota, godz. 18.30
kościół Bożego Ciała, Bielawa
DUET OAK BROTHERS
ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ TIBORYUS
R. DEMBIŃSKI kierownictwo muzyczne
M. ŁAWNICZAK lutnia, śpiew
Muzyka renesansu i baroku

Wstęp wolny


21 maja 2017, niedziela, godz. 18.00
kościół Opatrzności Bożej, Wrocław
J. KLISOWSKA sopran E. MARCINIEC alt
Ł. WILDA tenor J. BUTRYN bas
WROCŁAW BAROQUE ENSEMBLE
A. KOSENDIAK dyrygent
Sonaty i Kantaty Jana Sebastiana Bacha

Bilety: 20 zł normalny, 10 zł ulgowy (uczniowie, studenci, seniorzy)
Bilety do nabycia w kasach Narodowego Forum Muzyki


23 maja 2017, wtorek, godz. 19.00
Stary Klasztor, Wrocław
ZESPÓŁ THE 5TH SEASON
W programie A. Vivaldi – Koncerty z cyklu
Cztery Pory Roku w wykonaniu jazzowym

Bilety: 20 zł normalny, 5 zł ulgowy (seniorzy), uczniowie i studenci – wstęp wolny
Bilety do nabycia w Dolnośląskim Centrum Informacji Kulturalnej OKiS (Rynek-Ratusz 24) oraz na miejscu godzinę przed koncertem


24 maja 2017, środa, godz. 17.00
Muzeum Pana Tadeusza, Wrocław
M. ŁAWNICZAK lutnia, śpiew
Angielskie pieśni lutniowe XVI i XVII w.

Wstęp wolny


25 maja 2017, czwartek, godz. 19.00
Sala Wielka Ratusza, Wrocław
J. KARPETA viola da gamba A. BIRULA teorba
Muzyka francuskiego baroku

Wstęp wolny


26 maja 2017, piątek, godz. 19.00
Filharmonia Dolnośląska, Jelenia Góra
J. PRZYBYLSKA-NOWAK fortepian
J. PIETRZAK skrzypce
ORKIESTRA FILHARMONII DOLNOŚLĄSKIEJ
R. KABARA dyrygent
W programie utwory F. Mendelssohna
i L. van Beethovena

Bilety: sektor B - 30 zł, sektor A i C - 25 zł, dostępne w kasach Filharmonii Dolnośląskiej


27 maja 2017, sobota, godz. 19.00
Oratorium Marianum, Wrocław
J. KLISOWSKA sopran A. GARDINI sopran
ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ (WŁOCHY)
Viola da gamba i antyfony maryjne na wiedeń-
skim dworze w czasach późnego baroku

Wstęp wolny


28 maja 2017, niedziela, godz. 14.00
kościół Wniebowzięcia NMP, Kłodzko
ZESPÓŁ GREGOŁY
ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ ROCAL FUZA
R. DEMBIŃSKI kierownictwo muzyczne
M. ŁAWNICZAK lutnia, śpiew
Muzyka renesansu i baroku

Wstęp wolny


28 maja 2017, niedziela, godz. 18.00
Bazylika Mniejsza w Strzegomiu
ZESPÓŁ GREGOŁY
ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ ROCAL FUZA
R. DEMBIŃSKI kierownictwo muzyczne
M. ŁAWNICZAK lutnia, śpiew
Muzyka renesansu i baroku

Wstęp wolny

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

 

Głównymi organizatorami projektu są: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS) – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Akademickie Stowarzyszenie Kultury "Wagant".

  

Projekt dofinansowany ze środków budżetu Ministerstwa Kultury i Dzidzictwa Narodowego

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Logo_MKiDN_RP.png


Projekt dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

http://www.dfop.org.pl/tinymce/plugins/imagemanager/files/loga/logotyp.JPG

« poprzednia 1 261 62 63 64 65 66 67 68 69 70 następna »