• header
  • header

Uwaga! To jest archiwalna kopia serwisu OKiS | Przejdź do aktualnej wersji -> www.okis.pl

Wystawa | Exhibition

Lokalna tożsamość i świadomość wspólnoty


17 listopada – 23 grudnia
wernisaż: 17 listopada, godz. 17.00, wstęp wolny

oprowadzanie kuratorskie: 21 listopada, godz. 15.00, wstęp wolny


Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański”
Galeria Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
pl. bpa Nankiera 8, Wrocław

Galeria czynna od poniedziałku do soboty w godz. 10.00 – 18.00
Bilety: normalny – 4 zł, ulgowy – 2 zł. W poniedziałki wstęp bezpłatny
Wystawa stanowi podsumowanie artystycznej części edycji Silesia Art Biennale. Obejmowała ona wizualną i audialną dokumentację działalności twórców zamieszkujących m.in. Kotlinę Kłodzką, Kotlinę Jeleniogórską, rejon Wałbrzycha czy okolice Lubiąża i Obornik Śląskich.


W ramach projektu odbyły się cztery wyjazdy plenerowe, których efekty zarejestrowane zostały przez szóstkę fotografów: Andrzeja Dudka-Dürera, Jacka Jaśko, Wacława Ropieckiego, Krzysztofa Saja, Rafała Warzechę i Igora Wójcika, dwójkę filmowców: Małgorzatę Kazimierczak i Mirosława Rajkowskiego oraz dźwiękowca – dziennikarza radiowego Mariusza Marksa.


Ekspozycja zawierać będzie około 90 portretów artystów, z którymi udało się spotykać i przeprowadzić wywiady, a także materiały filmowe szerzej ukazujące działalność i świat otaczający wybranych twórców. Wystawę wzbogacą nagrania audio, składające się na reportaż o badaniach i pracach dokumentacyjnych prowadzonych w trakcie wyjazdów. Osobną część wystawy stanowić będą indywidualne mini-prezentacje aktywności uczestników Silesia Art Biennale, tj. fotografie pracowni, dzieł oraz zdarzeń mających miejsce podczas plenerów. 

 

 

---

 

 

Local Identity and Community Awareness

 

17 November – 23 December
Vernissage: 17 November, at 5 pm
Curatorial tour: 21 November, at 3 pm

 

Romanesque House” Lower Silesia Photography Centre
Gallery of the Culture and Art Centre in Wrocław
Institution of Culture of the Lower Silesia Regional Government
pl. bpa Nankiera 8 
Gallery is open from Monday to Saturday from 10 am till 6 pm
Tickets: normal - 4 zł, reduced - 2 zł. Mondays free admission

 

 

 

The exhibition caps the artistic part of the Silesia Art Biennale, which was geared towards collecting visual and audio documentation of the work of creative practitioners living, among others, in the Kłodzko Valley, the Jelenia Gróra Valley, the Wałbrzych area and the surroundings of Lubiąż and Oborniki Śląskie.

 

The project involved four plein-air workshops whose activities and outcomes have been recorded by six photographers: Andrzej Dudek-Dürer, Jacek Jaśko, Wacław Ropiecki, Krzysztof Saj, Rafał Warzecha and Igor Wójcik; two film-makers: Małgorzata Kazimierczak and Mirosław Rajkowski; and a soundman – broadcast journalist Mariusz Marks.

 

The exhibicotion will bring together about 90 portraits of the interviewed artists and, also, film footage illuminating the work and life-worlds of selected creative practitioners. Augmenting the exhibition will be audio recordings which add up to a unique reportage on the research and documentation work done during the workshops. As a separate part, the exhibition will feature mini solo-shows of the Silesia Art Biennale participants, including photos of studios, works and events from the plein-air workshops.