• header
  • header

Uwaga! To jest archiwalna kopia serwisu OKiS | Przejdź do aktualnej wersji -> www.okis.pl

Książka | Book


Tegoroczną edycję Silesia Art Biennale zwieńczy publikacja, w której znajdą się teksty i wypowiedzi autorstwa badaczy, krytyków sztuki oraz artystów zajmujących się kwestią fenomenu kulturowego Dolnego Śląska. Autorami tekstów będą m.in. Stefan Bednarek, Henryk Waniek, Magdalena Barbaruk, Roger Piaskowski i Marek Śnieciński.


Całość ilustrowana będzie pracami fotografów, powstałymi w trakcie wyjazdów plenerowych.--- 

This year's edition of the Silesia Art Biennale will culminate in a volume of contributions and texts authored by researchers, art critics and artists who explore the cultural phenomenon of Lower Silesia. Among the contributors are Stefan Bednarek, Henryk Waniek, Magdalena Barbaruk, Roger Piaskowski and Marek Śnieciński.

 

The volume will be illustrated with photographs taken during the plein-air workshops.