• header
 • header

Uwaga! To jest archiwalna kopia serwisu OKiS | Przejdź do aktualnej wersji -> www.okis.pl

Aktualności

« powrót

Konkurs fotograficzny „Kadr na Balkon”

Konkurs fotograficzny „Kadr na Balkon”

Dodano: 19.09.2016 12:24

10 - 30.09.2016

Balkon to symbol niejednoznacznej przestrzeni miejskiej oraz soczewka różnorodności jego właścicieli. Może być namiastką ogrodu, przedłużeniem salonu, suszarnią, składzikiem czy nawet prywatnym obserwatorium astronomicznym. Balkon zaciera granice między przestrzenią wspólną a prywatną. Wewnątrz, tworzy świat jego właściciela, z zewnątrz przynależy do tkanki miasta.

Główną ideą inicjatywy, jest skłonienie młodych mieszkańców Wrocławia do przyjrzenia się balkonom w naszym mieście. Zatrzymując balkony kamienic Śródmieścia, bloków z czasów PRL czy współczesnych strzeżonych osiedli w kadrze aparatów i smartfonów, młodzi mieszkańcy stworzą album, który pokaże Wrocław i jego mieszkańców z niecodziennej perspektywy balkonów.

Czekamy na zdjęcia obrazujące różnorodne oblicza wrocławskich balkonów, zarówno ze względu na ich przeznaczenie jak i także na zewnętrzny charakter zabudowy w której są umiejscowione– podkreślają organizatorzy z Fundacji Tandem.

 • Prace zgłaszać należy od 10 do 30 września 2016 r. wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail: kadrnabalkon@gmail.com
 • Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 15 do 30 lat
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w 5 kategoriach:
  Kategoria I: balkon w historii (w kamienicy, w zabudowie PRL i zabudowie współczesnej)
  Kategoria II: balkon ogród
  Kategoria III: balkon oryginał
  Kategoria IV: zapomniany/ opuszczony
  Kategoria V: balkon składzik
 • Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia w każdej z 5-ciu kategorii konkursowych (łącznie nie więcej niż 15 zdjęć).
 • Wszystkie zgłoszone prace powinny zostać przesłane wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym (w załączniku), który zawiera:
  – dane osobowe i kontaktowe autora
  – kategorie, tytuł i opis zdjęcia
  – oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanej pracy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • Spośród nadesłanych zdjęć Jury wyłoni od 2 do 5-ciu laureatów w każdej z 5-ciu kategorii. Laureatom zdjęć przyznane będą atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ponadto nagrodzone zdjęcia będą umieszczone w albumie fotograficznym i mapie o wrocławskichbalkonach oraz pokazane na pokonkursowej wystawie prac w listopadzie 2016.

 

Regulamin oraz szczegółowe informacje znajdująs się na stronie organizatora: http://fundacja-tandem.pl/kadrnabalkon/